شهریه ها

 شهریه ها

     

      جهت مسیردهی بهتر دانش پژوهان عزیز شهریه کلیه موارد شهریه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی از شهریه کلاس های ریاضی جدا شده اند تا همراهی شان ایجاد سردرگمی نکند.

      بنابراین برای مراجعه به هر یک می توانید به لینکهای جداگانه زیر مراجعه فرمایید .

 

Shahriye Kelas

 

Shahriye Moshavere