علم و زندگی

 

این مجموعه شامل 4 دسته از مطالب بسیار مفید است

 

 

ArameshTandorosti Navid Maleki

????تمرکز، حافظه ، یوگا ، فیتنس ، دمنوش های گیاهی????

 

 

DanestaniRiazi NavidMaleki

???تاریخ ریاضی ، ریاضی دانان ، معماهای ریاضی ???

 

 DanestanihayeOmumi NavidMaleki

 

 

GoodWebsites NavidMaleki